Termeni si condiții

Produsele și serviciile descrise în acest site sunt valabile numai pentru proiectul rezidențial DP5D și sunt proprietatea lui exclusivă.

 1. Drepturi de autor și mărci înregistrate

1.1. Drepturile de proprietate intelectuală asupra întregului conținut al site-ului, incluzând fără limitare toate textele, imaginile, elementele grafice, animațiile, software și alte elemente similare (Conținutul), aparțin în exclusivitate KOPALILOO INVESTMENTS SRL. Folosirea conținutului acestui site fără acordul KOPALILOO INVESTMENTS SRL este interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare. Orice conținut care constă într-o marcă, logo, sau marcă industrială reprezintă marcă înregistrată a cărei utilizare este strict interzisă fără permisiunea în scris a titularului mărcii.

 1. Limitarea responsabilității

2.1. Utilizarea acestui site reprezintă în totalitate opțiunea dumneavoastră. KOPALILOO INVESTMENTS SRL sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură (inclusiv daune provocate de viruși care ar putea să va infecteze computerul, alte elemente sau acțiuni care pot provocă daune, specifice internetului și tehnologiilor digitale, inclusiv violarea securității informațiilor) rezultate în urmă accesării sau utilizării acestui site, ori descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau materiale audio de pe acest site. Deși va depune toate eforturile în acest sens, KOPALILOO INVESTMENTS SRL nu garantează că funcționarea site-ului și a serverelor va fi neîntreruptă și lipsită de erori și că utilizarea site-ului este lipsită de riscuri.

2.2. KOPALILOO INVESTMENTS SRL are dreptul exclusiv de a stabili conținutul și forma acestui site și de a-l modifica în orice moment, fără îndeplinirea vreunei formalități prealabile, fără a cere vreun acord și fără ca pentru aceasta (modificarea) să poată fi obligat să răspundă oricând, de către oricine și în orice condiții.

 1. Link-uri pe site-urile unei terțe părți

3.1. Site-ul www.DP5D.ro poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât KOPALILOO INVESTMENTS SRL. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori acest lucru. KOPALILOO INVESTMENTS SRL nu controlează și nu este răspunzătoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri care se accesează prin link-uri. Fără a se limita la cele mai  menționate, KOPALILOO INVESTMENTS SRL își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:  încalcă drepturile de proprietate  ale unei  terțe părți,  sunt inexacte, incomplete  sau conțin informații înșelătoare, nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop, nu oferă o securitate adecvată, conțin viruși  sau alte elemente cu caracter distructiv sau sunt licențioase ori calomnioase. KOPALILOO INVESTMENTS SRL nu autorizează conținutul sau orice alte produse și servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intrați printr-un link pe astfel de site-uri, aceasta reprezintă  în întregime opțiunea dumneavoastră.

 1. Utilizarea site-ului www.DP5D.ro

4.1. În timpul utilizării site-ului și a serviciilor sale, dumneavoastră, utilizatorul, vă angajați să respectați legile în vigoare și să nu desfășurați activități de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun în pericol buna funcționare a site-ului,  serverului, securitatea informațiilor etc.; vă angajați să nu modificați, copiați, distribuiți, transmiteți, afișați, publicați, reproduceți, creați produse derivate sau să vindeți orice fel de informații sau servicii obținute prin intermediul site-ului; vă angajați să suportați orice costuri adiționale legate de utilizarea site-ului, cum ar fi cele solicitate de furnizorii de servicii telefonice și de servicii de Internet.

 1. Politica de prelucrare a datelor personale

5.1. Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ului nostru web reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe această pagină web de către SVN ROMÂNIA, care acționează în calitate de împuternicit pentru societatea KOPALILOO INVESTMENTS SRL, în baza unui contract, în vederea identificării de potențiali cumpărători pentru apartamentele din proiectul rezidențial DP5D. La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, companiile respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societăților SVN ROMÂNIA și KOPALILOO INVESTMENTS SRL, în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

5.2. Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru (www.DP5D.ro) și pentru subdomeniile aferente, precum și pentru paginile ce prezintă campanii promoționale, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul SVN ROMÂNIA sau KOPALILOO INVESTMENTS SRL și nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora și măsurile acestora privind protecția datelor.

5.3. Securitatea datelor: Pentru protecția datelor dumneavoastră, SVN ROMÂNIA și KOPALILOO INVESTMENTS SRL au luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii.  În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal care se estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât posibil, într-un interval de 72 de ore.

5.4. Va rugăm să rețineți că sunteți personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de siguranță a datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor dumneavoastră, care v-au fost predate sau comunicate.

5.5. Prelucrarea datelor minorilor. Vă aducem în vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință acestui fapt.

5.6.      Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele furnizate de dumneavoastră, datele cu caracter personal prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi și completați un formular cu date, apelați numărul de telefon listat pe adresa noastră web,  aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră vor fi prelucrate  în scopurile descrise în continuare ( a se vedea punctele 5.7, 5.8. și 5.9.).

5.7.      Datele colectate de noi

Datele cu caracter personal  înregistrate prin completarea de către dumneavoastră  a formularului de contact sau prin apelarea numărului de telefon afișat pe website, prin care colectăm:

-nume

-prenume

-telefon

-de email

-mesaj specific

5.8. Parteneri

SVN nu efectuează toate prelucrările datelor cu caracter personal  în regim propriu, ci beneficiază de sprijin de la parteneri profesionali care acționează pe baza instrucțiunilor primite de la SVN Romania pentru operațiuni tehnice legate de hostingul  paginii software-ul pe care se bazează aceasta. Partenerii sunt atent selectați și se obligă să asigure, prin  măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastră conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor și cu respectarea drepturilor dumneavoastră. Partenerilor le este interzis  să utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii comerciale sau să le transmită terților, cu excepția cazului în care terții acționează pentru atingerea scopurilor prelucrării descrise prin prezenta, caz în care acelaeași condiții privind măsurile tehnice organizatorice se aplică și acestora.

5.9.      Prelucrări ale datelor pentru care nu este necesar consimțământul

Pentru mai multe informații referitoare la prelucrări de date pentru care nu este necesar consimțământul găsiți  în enumerarea următoare:

 1. A)  Formular de contact general sau apel telefonic la numărul afișat pe website

Formular de contact (material informativ disponibilități, cumpărare unități locative, informare despre proiectul rezidențial, apreciere, reclamații, altele): La trimiterea formularului de contact respectiv, începerea convorbirii telefonice etc. vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile*(nume, prenume, telefon, adresă de email, mesaj specific) în condițiile prevăzute în această secțiune. Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră

Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde.

Durata de stocare: 3 ani

Consecințele refuzului: în situația în care nu furnizați aceste date, nu ne veți putea contacta și nu vă vom putea furniza  informațiile solicitate. Pentru acest scop, datele vor fi transmise către reprezentanții de vânzări ai companie,  iar dumneavoastră veți fi contactați de aceștia pentru a răspunde solicitărilor adresate.

 1. B)  La trimiterea formularului de contact sau apelării telefonice în vederea unei solicitări de vizionare unitate locativă din stoc, datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* (nume, prenume, telefon,  de email, mesaj specific)  sunt prelucrate în condițiile prevăzute în această secțiune.

Scop: Pregătirea/efectuarea și derularea unei cumpărări de unitate locativă din stoc.

Temei: Executarea unui contract și luarea măsurilor precontractuale la solicitarea dumneavoastră.

Durata de stocare: 3 ani

Consecințele refuzului: în situația în care nu ne furnizați aceste date, nu veți putea primi propuneri din partea reprezentantului de vânzări selectat.

Pentru acest scop, datele vor fi transmise către reprezentanții de vânzări autorizați, iar dumneavoastră veți fi contactați de aceștia pentru pregătirea/efectuarea și derularea unei cumpărări de unitate locativă din stoc.

 1. Prelucrări ale datelor pentru care este necesar consimțământul

6.1. SVN și KOPALILOO INVESTMENTS SRL poate prelucra datele cu caracter personal menționate la punctul [5.] și subpunctele sale, pentru următoarele scopuri:

 1. A) Înscrierea la Newsletter

Datele indicate la înscrierea respectivă din categoriile* (date de contact și identificare) vor fi utilizate doar pentru trimiterea de newsletter. La trimiterea newsletterului vom utiliza adresa de e-mail comunicată de dumneavoastră și în  final avem nevoie de confirmarea dumneavoastră,  în calitate de titular al adresei de e-mail, că sunteți de acord cu primirea acestora. Puteți revoca în orice moment abonarea folosind posibilitatea de dezabonare prezentată în newsletter sau trimițând un email la adresa marketing@svn.ro

Scop: Trimiterea informațiilor despre produse, servicii și evenimente

Temei: Consimțământul

Durata  de stocare: 3 ani

Consecințele refuzului: în situația în care nu sunteți de acord cu această prelucrare, nu veți primi newsletterul.

*Câmpuri de date exacte:  formula de adresare, prenume, nume, e-mail.

 1. B) Prelucrare date în scop de ofertare

Prin completarea formularului sau apelarea numărului de telefon de pe pagina web www.DP5D.ro, vă oferiți acordul pentru a  fi contactați cu scopul întocmirii unei oferte personalizate pentru disponibilitățile proiectului rezidențial. Datele procesate vor fi datele de contact și de identificare.

Scop: Contactarea clientului în scopul prezentării unei oferte conform cerințelor acestuia

Justificare: Consimțământ

Durata de stocare: 3 ani

Datele sunt prelucrate prin intermediul reprezentanților de vânzări ai proiectului rezidențial.

 1. Cookies și Social Plug-ins

7.1. Colectăm date în mod automat prin utilizarea de Cookie-uri. Un Cookie este un mic fișier text care salvează setările pentru internet. Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie. Aceasta este descărcată de browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei pagini web. La următoarea accesare a acestei pagini web cu același dispozitiv, Cookie-urile și informațiile salvate sunt fie trimise înapoi la pagina web care le-a creat sau către o altă pagină web căreia îi aparțin (Third Party Cookie). Astfel, pagina web recunoaște că ați mai accesat o dată pagină cu acest browser și variază în unele cazuri conținutul afișat.

7.2. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultați documentul de Cookies.

 1. Drepturile persoanelor vizate

Puteți face uz de următoarele drepturi cu privire la procesarea datelor cu caracter personal:

8.1. Dreptul la informații- Puteți solicita o confirmare a procesării datelor dumneavoastră personale și a modului în care acestea sunt utilizate.

8.2. Dreptul la corectare- În cazul în care procesăm date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteți solicita oricând corectarea sau completarea acestora.

În cazul în care ați creat un cont de utilizator, puteți avea acces oricând la datele dumneavoastră cu caracter personal și le puteți completa sau corecta.

8.3. Dreptul la ștergere- Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat. Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

8.4. Dreptul la limitarea procesării- Aveți dreptul să solicitați o limitare a procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

-contestați corectitudinea datelor dumneavoastră, acest lucru survenind pentru un termen, care ne permite să verificăm corectitudinea datelor dumneavoastră,

-procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastră vă opuneti însă ștergerii acestora și solicitați o limitare a utilizării acestor date,

-nouă nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut, dumneavoastră însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor pretenții legale sau ați contestat procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

8.5 Dreptul la transmiterea datelor- Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care procesăm aceste date cu acordul dumneavoastră pentru executarea unui contract nou, prelucrarea făcându-se prin procese automatizate.

8.6. Dreptul la contestare-  În cazul  în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autorități publice sau în cazul în care facem referire la necesitatea de apărare a unui interes legitim, puteți contesta procesarea acestor date,  în măsura în care există un interes legitim prevalent în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți oricând să revocați acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fără indicarea unui motiv.

8.7 Dreptul la reclamație-Dacă sunteți de părere că am încălcat prevederi ale dreptului român sau european pentru procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, lezând astfel drepturile dumneavoastră, vă rugăm ne contactați pentru a clarifica întrebările dumneavoastră.

Aceste drepturi pot fi exercitate direct printr-o notificare la adresa de e-mail marketing@svn.ro

 1. Cum protejăm datele personale?

9.1. Site-ul utilizează tehnici de securitate a informației, precum firewall-uri, proceduri de control ale accesului  și mecanisme criptografice, toate acestea cu obiectivul de a evita accesul neautorizat la date și pentru a garanta  confidențialitatea acestora. Declarăm că am adoptat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru     integritatea datelor cu caracter personal pe care le procesăm, precum și pentru pierderea, modificarea și/sau accesarea acestora de către terți neautorizați.

 1. Date de contact

SVN ROMANIA

Email: marketing@svn.ro

Pentru procesarea cererii, vă putem solicita identificarea prin prezentarea unui act de identitate.

 1. Aspecte juridice

11.1.  În anumite cazuri este posibil ca prețurile să nu mai fie de actualitate. Pentru informații exacte cu privire la prețuri contactați reprezentantul dumneavoastră de vânzări.  Vă rugăm să vă informați la încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la specificațiile exacte și prețul exact pentru unitatea locativă . Toate imaginile au caracter informativ.  Vă rugăm să aveți în vedere că nu putem garanta corespondența exactă a  caracteristicilor din imaginile de prezentare din cauza modului diferit de afișare a diferitelor monitoare. Toate materialele comerciale de prezentare referitoare la acest proiect rezidențial (imagini, caracteristici tehnice, finisaje, etc) nu creează obligații contractuale, nu constituie o ofertă de contractare și pot fi modificate unilateral de către companie.

Informații detaliate, vizionări și contractare numai prin reprezentanții autorizați ai companiei.

Ultima actualizare: 10.07.2019